Jumat, 05 September 2008

Rpp Ktsp Matematika

DAFTAR PENYUSUNAN SILABUS DAN RPP

GURU BINA PAI MAN SE INDONESIA 2007/2008

NO

MATA PELAJARAN

KLS

SMT

HLM

KETERANGAN

01

AKIDAH AKHLAK

X

1

19

Draf Tuntas

2

16

Draf Tuntas

02

AKIDAH AKHLAK

XI

1

19

Draf Tuntas

2

19

Draf Tuntas

03

AL-QUR’AN HADIS

X

1

22

Draf Tuntas

2

13

Draf Tuntas

04

AL-QUR’AN HADIS

XI

1

16

Draf Tuntas

2

19

Draf Tuntas

05

AL-QUR’AN HADIS

XII

1

20

Proses Edit

2

20

Proses Edit

06

F I K I H

X

1

37

Draf Tuntas

2

46

Draf Tuntas

07

F I K I H

XI

1

37

Draf Tuntas

2

16

Draf Tuntas

08

F I K I H

XII

1

31

Draf Tuntas

2

37

Draf Tuntas

09

SEJARAH ISLAM

XII

1

34

Draf Tuntas

2

19

Draf Tuntas

10

BAHASA ARAB

X

1

16

Proses Edit

2

17

Proses Edit

11

BAHASA ARAB

XI

1

16

Draf Tuntas

2

17

Draf Tuntas

12

BAHASA ARAB

XII

1

16

Proses Edit

2

17

Proses Edit

13

PROTA dan PROMES

SEMUA KELAS

48

Proses Susun

TOTAL HAL

587

BANJARMASIN 1 SEPTEMBER 2008.

GURU BINA PAI MAN SE-INDONESIA

KETUA SEKRETARIS

Drs.H.FADLIAN HAFIJI TAUFIQINNOR,S.Ag